Opbrengst voor VluchtelingenWerk

De stichting activiteiten Dichterswijk heeft tijdens het festival via de Donatie Installatie 250,- weten op te halen voor VluchtelingenWerk Nederland. De maatschappelijk partner heeft laten weten in 2020 graag weer verder te praten. Dank aan alle gulle kopers van de ansichtkaarten op het festival!